نقشه GIS زاهدان | جی آی اس شهر زاهدان

وضعیت موجودی: موجود در انبار

بررسی کلی

نقشه GIS زاهدان توسط مهندسان مشاور نقش کلیک در سال ۱۳۹۳ تهیه شده است که شیپ فایل های مختلف و کاربردی آن را با قیمتی پایین می توانید خریداری کنید.

۲۰۰۰۰تومان ۱۵۰۰۰تومان

سنجش

نقشه GIS زاهدان توسط مهندسان مشاور نقش کلیک در سال ۱۳۹۳ تهیه شده است که شیپ فایل های مختلف و کاربردی آن را با قیمتی پایین می توانید خریداری کنید.

نقشه GIS زاهدان

شیپ فایل های نقشه GIS زاهدان :

۱ Human Activities انسان و فعالیت

۱ ۱٫۲ Population90 Block جمعیت بلوک های آماری ۹۰
۲ ۱٫۳ Population90 Hoze جمعیت حوزه های آماری ۹۰
۳ ۱٫۴ Migeration90 Block مهاجرین بلوک های آماری ۹۰
۴ ۱٫۵ Migeration90 Hoze مهاجرین حوزه های آماری ۹۰
۵ ۱٫۶ Materialfertility90 Block نرخ باروری بلوکهای آماری ۹۰
۶ ۱٫۷ Materialfertility90 Hoze نرخ باروری حوزه های آماری ۹۰
۷ ۱٫۸ Labforce90 Block نرخ اشتغال بلوکهای آماری ۹۰
۸ ۱٫۹ Labforce90 Hoze نرخ اشتغال حوزه های آماری ۹۰
۹ ۱٫۱۰ House90 Block نرخ سکونت بلوکهای آماری ۹۰
۱۰ ۱٫۱۱ House90 Hoze نرخ سکونت حوزه های آماری ۹۰
۱۱ ۱٫۱۲ family90 Block خانوار بلوکهای آماری ۹۰
۱۲ ۱٫۱۳ family90 Hoze خانوار حوزه های آماری ۹۰
۱۳ ۱٫۱۴ Education90 Block نرخ سواد بلوکهای آماری ۹۰
۱۴ ۱٫۱۵ Education90 Hoze نرخ سواد حوزه های آماری ۹۰
۱۵ ۱٫۱۶ Population85 Block جمعیت بلوک های آماری ۸۵
۱۶ ۱٫۱۷ Pop مناطق جمعیتی ۷۵ ۷۵

۲ Natural Environment محیط طبیعی

۱۷ ۲٫۱ Aspect جهت شیب
۱۸ ۲٫۲ Elevation نقاط ارتفاعی
۱۹ ۲٫۳ Slop شیب بندی

۲۰ ۲٫۴ Topography 5m منحنی میزان ۵ متر
۲۱ ۲٫۵ Elevation Level سطوح ارتفاعی
۲۲ ۲٫۶ Watercourse مسیل

۳ Construction Of Human محیط انسان ساخت

۲۳ ۳٫۱ Detail Plan طرح تفصیلی
۲۴ ۳٫۲ Marginaliztion Zone محدوده بافت غیر رسمی
۲۵ ۳٫۳ Historical Process روند تاریخی شهر
۲۶ ۳٫۴ City block بلوک های آماری ۹۰
۲۷ ۳٫۵ Master Plan طرح جامع
۲۸ ۳٫۶ Parcel ( قطعه بندی شهر(پارسل
۲۹ ۳٫۷ Road Levels سلسله مراتب راه
۳۰ ۳٫۸ Intersection تقاطع ها
۳۱ ۳٫۹ Road Pre شبکه معابر موجود
۳۲ ۳٫۱۰ Regionsl Price قیمت منطقه ای سال ۸۲ ۸۲
۳۳ ۳٫۱۱ Regional_Price قیمت منطقه ای سال ۹۳ ۹۳
۳۴ ۳٫۱۲ Peerage اعیانی ها
۳۵ ۳٫۱۳ Road Master راه های پیشنهادی طرح جامع
۳۶ ۳٫۱۴ Road Servise سطح سرویسمعابر
۳۷ ۳٫۱۵ Bus Way شبکه خطوط اتوبوس
۳۸ ۳٫۱۶ Rail Way خط راه آهن
۳۹ ۳٫۱۷ residental Density base تراکم پایه مسکونی
۴۰ ۳٫۱۸ Pop Density Master تراکم خالصجمعیتی طرح جامع
۴۱ ۳٫۱۹ NPop Density Master تراکم ناخالصجمعیتی طرح جامع
۴۲ ۳٫۲۰ Landuse_Pre کاربری وضع موجود

۴ Infrastructure زیرساخت های شهری

۴۲ ۴٫۱ Powerline خطوط فشار قوی برق
۴۳ ۴٫۲ Power plant نیروگاه
۴۴ ۴٫۳ Water Tank مخازن آب شهری
۵ Quality Of Urban کیفیت شهری محیط
۴۴ ۵٫۱ History Place مناطق تاریخی
۴۵ ۵٫۲ Incompatible Landuse کاربری های ناسازگار
۴۶ ۵٫۳ Distressed_Analysis_Line بافت فرسوده تحلیل خط
۴۷ ۵٫۴ Distressed_Analysis_Point بافت فرسوده تحلیل نقطه
۴۸ ۵٫۵ Distressed_Zone محدوده بافت فرسوده
۴۹ ۵٫۶ Distressed_Zone_Extra تدقیق محدوده بافت فرسوده
۵۰ ۵٫۷ Distressed_Zone_Limited منطفه ونواحی بندی بافت فرسوده
۵۱ ۵٫۸ Distressed_Zone_Stracture_Kind گونه شناسی بافت فرسوده
۶ Space Management مدیریت فضا
۵۲ ۶٫۱ Limited Pro محدوده پیشنهادی
۵۳ ۶٫۲ Privacy Line مرز حریم
۵۴ ۶٫۳ Privacy Pattern الگوی حریم
۵۵ ۶٫۴ neighberhood محدوده محلات شهرداری
۵۶ ۶٫۵ regional محدوده مناطق شهرداری
۷ Hazard مخاطرات
۵۷ ۷٫۱ Earthquake Area پهنه بندی زلزله(شهرستان)

پس از خرید، لینک دانلود نقشه GIS زاهدان با حجم ۸۰ مگ در بخش حساب کاربری در اختیارتان گذاشته می شود که ۴۸ ساعت فعال می باشد و پس از آن لینک دانلود از کار افتاده و برای دانلود مجدداً می بایست نقشه GIS زاهدان را خریداری نمایید. در صورت بروز مشکل در دانلود نقشه GIS زاهدان بعد از خرید، با مدیریت فروشگاه تماس حاصل فرمایید.

نظرات

هنوز هیچ نظری نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که نظرتان را می نویسید “نقشه GIS زاهدان | جی آی اس شهر زاهدان”