آموزش الکترونیک

جزوه آموزش الکترونیک و ساخت ربات

جزوه آموزش الکترونیک و ساخت ربات در این جزوه که توسط مهندسین پژمان شاه حسینی و ستاره اسپروز تهیه شده آشنایی مقدماتی با علم رباتیک مطرح شده است . علم رباتیک یعنی تلفیقی از مکانیک ، الکترونیک و برنامه نویسی . اگر شما قصد دارید در این علم پیشتاز باشید بایستی از الکترونیک شروع کنید…