جزوه سمینار مسائل شهری

جزوه سمینار مسائل شهری دانشگاه شیخ بهایی

جزوه سمینار مسائل شهری دانشگاه شیخ بهایی با موضوع هویت شهری (فرآیندی اجتماعی – فضایی) که توسط علیرضا نوفل به صورت پاورپوینت تهیه شده است را با فرمت PDF از لینک داده شده می توانید دانلود نمایید. هویت، احساس تعلق خاطر به مجموعه ای مادی و معنوی است که عناصر آن از قبل شکل گرفته اند. هویت شهر…