جزوه طراحی هواپیما

جزوه طراحی هواپیما ۱ و ۲ دانشگاه صنعتی امیرکبیر

جزوه طراحی هواپیما ۱ و ۲ توسط دکتر محمدعلی وزیری در سال ۱۳۸۵ تهیه شده است که در دانشگاه صنعتی امیرکبیر تدریس می شود و مربوط به طراحی هواپیمای مسافربری می باشد. فایل PDF این دو جزوه طراحی هواپیما را از لینک های داده شده می توانید دانلود کنید. جزوه ها به صورت دست نویس…