جزوه غلات

جزوه غلات دکتر کدیور دانشگاه اصفهان

جزوه غلات دکتر کدیور دانشگاه اصفهان یکی از منابع مهم کنکور کارشناسی ارشد صنایع غذایی و قابل توجه طراحان کنکور ارشد بوده که به صورت PDF با ورود به لینک داده شده می تونید دانلود کنید: داستان کشت، داشت و برداشت غلات داستان تواضع، فروتنی و غرور است . از آن هنگام که دانه در…