فضاهای باز شهری

جزوه فضاهای باز شهری

جزوه فضاهای باز شهری دکتر سولماز رضایی که به صورت یک دوره آموزشی کوتاه مدت در شهرداری تهران تدریس شده است را از لینک داده شده می توانید دانلود نمایید. متأسفانه بخش های پنجم و ششم این جزوه در دسترس نمی باشد. فهرست مطالب جزوه فضاهای باز شهری : بخش اول: چیستی فضا و موضوعات مرتبط…