جزوه فلسفه طراحی شبکه های توزیع

جزوه فلسفه طراحی شبکه های توزیع

با مطالعه این فایل آموزشی با فلسفه طراحی شبکه های توزیع آشنا می شوید.فصل اول: انتخاب سطوح ولتاژ با موارد استفاده از ولتاژ میانی فصل دوم: درجه اضطرار فصل سوم: معماری شبکه توزیع فصل چهارم: تعیین نقاط مانور و ظرفیت های رزرو فصل پنجم: زون بندی شبکه (جهت احداث شبکه فشار متوسط زمینی یا هوایی)…