جزوه آموزش مشعل گازسوز تک مرحله ای

آموزش مشعل گازسوز تک مرحله ای

جزوه آموزش مشعل گازسوز تک مرحله ای مربوط به دوره آموزشی است که در شرکت ایسیکو برگزار شده است و مربوط به مشعل های گازسوز ایران رادیاتور می باشد. جزوه آموزش مشعل گازسوز تک مرحله ای شامل مباحث تنظیمات و نگهداری و آشنایی با قطعات می باشد که به صورت پاوپوینت تهیه شده است و با فرمت…