جزوه نظریه های مکانیابی

جزوه نظریه های مکانیابی دانشگاه پیام نور

جزوه نظریه های مکانیابی توسط دکتر ساناز لیتکوهی، دکتر حیدر جهانبخش و دکتر مریم چرخچیان در بهمن ۱۳۹۳ تهیه و تألیف شده است که در دانشگاه پیام نور تدریس می شود و فایل PDF آن را در ۱۵۳ صفحه از لینک داده شده می توانید دانلود نمایید. فهرست مطالب جزوه نظریه های مکانیابی : فصل اول:…