جزوه کارگاه طراحی و برنامه ریزی شهری

جزوه کارگاه طراحی و برنامه ریزی شهری سولماز رضایی

جزوه کارگاه طراحی و برنامه ریزی شهری دکتر سولماز رضایی که به صورت پاورپوینت تهیه شده است و در دانشگاه جامع علمی – کاربردی (مرکز آموزش شهرسازی، نوسازی و بهسازی) تدریس می شود را در دو قسمت از لینک های داده شده می توانید دانلود نمایید. برنامه ریزی، فرآیندی برای نیل به آینده‌ای مطلوب است.…