جزوه بررسی سیستمهای قدرت ۱

دانلود جزوه بررسی سیستمهای قدرت ۱

دانلود جزوه بررسی سیستمهای قدرت ۱ این جزوه کامل درمجتمع اموزشی پژوهشی برق اذربایجان توسط جناب اقای دکتر رشتچی زاده تهیه وتدریس شده است وبه نظر یکی از کاملترین جزوات درسی درزمینه درس برسی سیستم های قدرت میباشد که تمامی رئوس مطالب وزمینه های فنی این درس را پوشش داده است. سرفصل های اموزشی جزوه…