جزوه کنترل فرآیندها دانشگاه صمعتی شریف

جزوه کنترل فرآیندها دانشگاه صنعتی شریف (سیدمحمدرضا پیشوایی)

جزوه کنترل فرآیندها دانشگاه صنعتی شریف که در سال ۱۳۸۵ توسط سیدمحمدرضا پیشوایی تهیه شده است را به صورت PDF در ۱۵۵ صفحه از لینک زیر می توانید دانلود نمایید. درس کنترل فرآیندها از دروس اصلی و کاربردی مهندسی شیمی و مهندسی نفت به شمار می رود و یک درس تلفیقی می باشد که کاربرد مباحث…