جزوه SPC

جزوه SPC – کنترل فرآیند آماری

جزوه SPC با عنوان جزوه آموزشی کنترل فرآیند آماری (Statistical Process Control) که توسط مهندس محمد صالحی نژاد در سال ۱۳۸۲ در شرکت فراکیفیت سیستم تهیه شده را به صورت PDF در ۴۵ صفحه از لینک داده شده می توانید دانلود کنید. SPC مخفف Statistical Process Control است که به معنای کنترل آماری فرآیند می…