جزوه کنترل موجودی دانشگاه شریف

جزوه کنترل موجودی دانشگاه شریف در ۶ بخش

جزوه کنترل موجودی دانشگاه شریف که مربوط به درس برنامه ریزی و کنترل موجودی ها دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف می باشد و توسط دکتر حجی تدریس می شود را در ۶ بخش به صورت PDF از لینک داده شده می توانید دانلود نمایید. منظور ما از موجودی مقداری از کالاها یا مواد تحت…