جلبک ها درخدمت نانوگیاه پزشکی

جلبک ها درخدمت نانوگیاه پزشکی

جلبک ها با قدمتی بالغ بر ۴۰ میلیون قرن در مقایسه با دیگر رستنی ها توانسته اند مقام نخست را از نظر تولید انرژی و همچنین مواد تجدیدشونده بویژه در دنیای نانو، کسب کنند. بنابراین با توجه به اهمیت جلبک ها در این زمینه ، شایسته است کشاورزی سنتی و صنعتی برای توسعه پایدار فناوری…