خاک مناسب برای کاشت جو

خاک مناسب برای کاشت جو

زمینی که برای کاشت جو انتخاب می گردد باید دارای عمق کافی،سطح الارض آن نرم و سبک و قوی باشد تا ریشه کامل تولید نموده و به خوبی پنجه بزند. خاک هایی که دارای مقداری شن بوده و زیاد سنگین نباشند برای کشت جو مناسبند،زیرا این نوع زمین ها رطوبت را که در ابتدای رشد…