استخراج معادن زیر زمینی به روش اتاق و پایه یا

استخراج معادن زیر زمینی به روش اتاق و پایه یا room and pillar

در این روش قسمتی از ماده معدنی را بعنوان اتاق استخراج کرده و قسمتی را نیز برای پایداری معدن بعنوان لنگه(پایه) دست نخورده نگه می دارند. این روش برای کانسار های مسطح، لایه ای و یکنواخت با ضخامت معین قابل استفاده است. اتاقها معمولا منظم و مکعب مستطیل شکل و پایه ها نیز استوانه ای…