تابلوهای توزیع

آموزش تابلوهای توزیع فشار متوسط و فشارقوی

هدف از تهیه این محصول آشنایی با تابلوهای توزیع فشار ضعیف و متوسط می­ باشد. در این نرم ­افزار با مشخصات الکتریکی و غیر الکتریکی تابلو­ها و طبقه ­بندی و اجزاء و ساختمان و همچنین نحوه حمل و نصب و بهره ­برداری از تابلو‌ها آشنا می­شویم. فهرست مطالب آموزش تابلوهای توزیع فشار متوسط و فشارقوی…