قرارداد تیپ شماره 12

دانلود قرارداد تیپ شماره ۱۲

قرارداد تیپ شماره ۱۲ که شامل استفاده از خدمات مهندسی، مطالعات و تهیه طرح ها و برنامه های توسعه و عمران، حوزه نفوذ، تهیه طرح های تفصیلی، نقشه های جزئیات شهرسازی، و نظارت بر اجرای طرح ها و برنامه های دوره پنج ساله عمرانی شهر هست رو به صورت PDF از لینک زیر می توانید…