واحد شکست کاتالیستی

واحد شکست کاتالیستی (FCCU)

در این اثر سعی شده مختصری در رابطه با تاریخچه، خوراک، محصولات تولیدی و کاربرد آنها، و فرآیند تولید واحد شکست کاتالیستی، واکنش های شیمیایی مربوطه و شرح وظایف مهندسین شیمی در پالایشگاه آبادان، توضیح داده شود. ۶۷۷