قدرت مغز در چیپ های آزمایشی IBM

Ibm قدرت مغز را به چیپ های ازمایشی خود آورده است

سرویس خبری IDG – شرکت IBM نمونه های اولیه ای از جیپ هایی ساخته است که می توانند عملکرد مغز را تقلید کنند که البته به گفته شرکت سازننده یک گام بی سابقه در ایجاد کامپیوترهای هوشمند است که می توانند داده ها را به سرعت جمع اوری , پردازش و درک کنند. مدیر پروژه…