تزیین دیوار با شلف

تزیین دیوار با شلف ، باکس و قاب های دیواری

طرح ها و باکس هایی که جدیدا خیلی ازشون تو دکور استفاده میشه، همچنین ترتیب چیدنشون ؛چیدن قاب هاو … اگه هماهنگ و زیبا باشه ؛ میتونه خیلی دکور خونه رو قشنگ کنه؛ با تصاویری که تو پستهای بعد گذاشته میشه امیدوارم تو طراحی هاتون مفید باشه   2,000