شماره پانزدهم مجله علمی کهربا (برق و کامپیوتر)

شماره پانزدهم مجله علمی کهربا (برق و کامپیوتر) شماره پانزدهم مجله تخصصی برق کهربا با همت و تلاش دوستان متخصص انجمن نواندیشان منتشر شد. مطالبی که در این شماره میخوانید: آشنایی با مشاهیر برق ( دکتر نادر انقطاع) تجزیه و تحلیل نامتقارن در تشخیص سرطان پستان با استفاده از تصاویر مادون قرمز بررسی منطق پویا…