شهرهای جدید در کشورهای توسعه یافته

شهرهای جدید در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه

قبل از اینکه سیاستهای شهری جدید از غرب به شرق انتقال یابد . این نوع شهرک ها در صحاری مصری (رودخانه نیل) , بین النهرین , سند کشف شد . درغرب انگلیسی های کلاسیک (آلدروج ۱۹۷۹ , کردن ۱۹۷۷ , دوف ۱۹۶۱ , اسبررون وویتیک ۱۹۷۷ ) و فرانسه (روبن استین ۱۹۷۸ , آندرهیل ۱۹۸۱…

شهرهای جدید

شهرهای جدید

تعریف شهر جدید شهر جدید شهری است اجتماعی و برنامه ریزی شده ، با اهداف معین از پیش تعیین شده و برخوردار از تمام تسهیلات لازم برای یک محیط مستقل .معمولاً شهرهای جدید برای تمرکز زدایی کالبدی ،اقتصادی و اجتماعی در ناحیه شهری شهرهای بزرگ طراحی می شوند تا با وجود جاذبه های نزدیکی به…

قانون ایجاد شهرهای جدید

قانون ایجاد شهرهای جدید

شهرهای جدید، مهمترین و بهترین پدیده عصر جدید محصوب می شوند و به عنوان مظهر «تمدن جدید» به شمار می روند. پدیده ایجاد شهرهای جدید در جهان همواره در طول تاریخ به دلایل سیاسی، امنیتی، اقتصادی و جمعیتی وجود داشته و هم زمان با وقوع انقلاب صنعتی در اروپا و سپس آمریکا، قانونمندی های نوینی…