گاهنامه معماری 2

دانلود مجله معماری نواندیشان (شماره دوم)

دومین مجله معماری نواندیشان (مجله مهراز) با مطالبی از جمله: شهر دادگستری بارسلونا و هوسپیتالت شکل گیری تهران در ادوار گذشته رنگ و مفاهیم آن در معماری ساختمان قطره آب انسان شناسی معماری شهرک Reo Victory Valley در هند مرکز درآمد داخلی ناتینگهام، انگلستان برج SEG در وین اتریش معماری گنبدی ایران این مجله رو…