طرح های ساختاری - راهبردی در نظام برنامه ریزی شهری ایران

امکان سنجی استفاده از طرح های ساختاری – راهبردی در نظام برنامه ریزی شهری ایران

این مقاله بخشی از رساله دکترای نگارنده در رشته شهرسازی، با عنوان امکان سنجی کاربرد طرح ساختاری – راهبردی در هدایت توسعه شهری ایران است. در این مقاله پس از ذکر اجمالی پیشینه نگرش ساختاری و راهبردی در ایران و تعاریف مصطلح آن، به دلایل توجه به نگرش راهبردی در ایران پرداخته می شود و…

منظر شهری در کشورهای اروپای شرقی

بررسی سیاست‌های منظر شهری در کشورهای اروپای شرقی

در سفری که به‌منظور بررسی سیاست‌های ساماندهی منظر شهری در کشورهای اروپای شرقی در تابستان ۸۷ برگزار شد، یکی از مباحث مهم پژوهشی، بررسی سیاست‌های ساماندهی منظر بافت‌های نوساز آنها بود. قرائت منظر بافت های نوساز شهر ها و بررسی اقدامات صورت گرفته در آنها، جایگاه منظر شهری در راهبرد‌ های نوسازی هر شهر را…

استراتژی توسعه شهری

CDS استراتژی توسعه شهری

cds رویکردی نسبتاً جدید در مدیریت شهرها است که برپایه دو پیش فرض مهم بنا شده است. اول تمرکززدایی از فعالیت ها و دوم افزایش سهم مشارکت های مردمی و به کارگیری فعالانه سازمان های غیردولتی اعم از صنفی و تخصصی در تمام تصمیم گیری های مربوط به مسائل شهری. برنامه ریزان شهری در سال…

مقالات هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل

مقالات هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

مقالات هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران رو میتونید از لینک زیر دانلود کنید. مقالاتی مانند: بررسی تأثیر ساماندهی صنایع و مشاغل بر ترافیک و حمل و نقل درون شهر تهران عوامل موثر بر ایمنی در تقاطعات همسطح کاربرد روش گرادیان در برآورد تقاضای سفر ایام خاص شهر مشهد بررسی و اثرسنجی…