طرح جامع باغستان

طرح جامع باغستان | دانلود طرح ساختاری – راهبردی شهر باغستان

طرح جامع باغستان یا همان طرح ساختاری – راهبردی شهر باغستان واقع در شهرستان شهریار که توسط مهندسین مشاور شارمند تهیه شده را در سه جلد به صورت pdf به ورود به لینک داده شده می توانید دانلود کنید. جلد اول طرح جامع باغستان : شناخت وضع موجود خصوصیات حوزه نفوذ شهر باغستان خصوصیات جغرافیایی…