طرح جامع شهر حسن آباد

دانلود طرح جامع شهر حسن آباد اصفهان

طرح جامع شهر حسن آباد اصفهان توسط مهندسین مشاور آرمانشهر تهیه شده که ۳ جلد گزارش آن به صورت PDF برای دانلود قرار داده شده است. جلد اول: بررسی منطقه و حوزه نفوذ و شناخت شهر جلد دوم: تجزیه و تحلیل و برنامه پیشنهادی جلد سوم: طرح توسعه کالبدی شهر و ضوابط و مقررات ساختمانی…