شهر دوستدار سالمند

پروژه شهر دوستدار سالمند

پروژه شهر دوستدار سالمند به عنوان بخشی از عدالت در شهر که توسط عبدالحسین کلانتری، آرش نصر اصفهانی و هاشم آرام و نظارت دکتر سعید معیدفر تحت عنوان گزارش ۲۰۸ مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران در شهریور ۱۳۹۲ تهیه شده رو به صورت PDF از لینک داده شده می تونید دانلود کنید: فهرست…