شهرداری الکترونیکی

شهر و شهرداری الکترونیکی

شهرداری الکترونیک ، سازمانی است که با بهره گیری از فناوری اطلاعات ، خدمات خود را در حوزه وظایف شهرداری به صورت سریع ، قابل دسترس و امن به شهروندان ارائه می کند .خدمات این شهرداری به صورت ۲۴ ساعته و فارغ از محدودیت های زمانی و مکانی در شهر واقعی است. شهروند الکترونیک، کسی…

تعریف شهر الکترونیک

تعریف شهر الکترونیک, مراحل پیدایش شهر الکترونیک

امروزه بحث توسعه شهرها به شبکه جهانی نیز سرایت کرده است شهرها و شهرک های جدید هر روز در فضای مجازی ساخته می شوند که مصالح آن ها از خشت و ملات نیست، بلکه بیت های رایانه ای است. این شهرهای الکترونیکی با عنوان شهرهای مجازی (virtual Cities) شناخته می شدند. در هر لحظه چندین…

شهرهای مجازی و شهرسازی دموکراتیک

شهرهای مجازی و شهرسازی دموکراتیک

تصمیم گیری پایدار ممکن نیست مگر با سهیم کردن آرا و دیدگاه های مردمی در انتخاب ایده و طرح ها. شهرداریها با توجه به این حقیقت، نگرش خود را از مشارکت در چارچوب آگاهانیدن شهروندان به سوی دخالت آنان در تصمیم گیری های نهایی سوق داده اند. از نخستین برنامه های شهرسازی مشارکتی در شبکه…