طرح جامع شهر نصر آباد

دانلود طرح جامع شهر نصر آباد اصفهان

طرح جامع شهر نصرآباد اصفهان توسط مهندسین مشاور سارویه در سال ۱۳۸۹ تهیه شده که سه جلد گزارش آن به همراه نقشه PDF را از لینک زیر می توانید به صورت رایگان دانلود کنید. جلد اول: مطالعات منطقه حوزه نفوذ و بررسی شناخت شهر جلد دوم: نتایج تجزیه و تحلیل شناخت حوزه نفوذ و شهر…