طرح جامع شهر کوهپایه

دانلود طرح جامع شهر کوهپایه اصفهان

طرح جامع شهر کوهپایه اصفهان توسط مهندسین مشاور نقش رازبوم تهیه شده است که ۴ جلد گزارش مطالعات آن برای دانلود قرار داده شده است. جلد اول: شناخت منطقه و حوزه نفوذ جلد دوم: شناخت وضع موجود جلد سوم: آینده نگری و طرح پیشنهادی جلد چهارم: ضوابط و مقررات ۷۸۱