شوراهای محلی در ایران

شوراهای محلی در ایران و چند کشور دنیا

پروژه شوراهای محلی در ایران و چند کشور دنیا توسط آزاده طاعتی و با نظارت علمی دکتر نوری کرمانی تحت عنوان گزارش ۲۰۱ مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران در اسفند ۱۳۹۲ تهیه شده که فایل PDF اون از لینک داده شده قابل دانلود هستش. فهرست مطالب شوراهای محلی در ایران و چند کشور…