نخ فانتزی

امروزه نخهای فانتزی به خاطر طرحها و نقشهای متفاوت و تنوع گوناگون و کاربردهای مختلفی که روی محصولات تولید شده با این نخها می‌گذارند از اهمیت بالایی برخوردارند. نخ فانتزی به نخی گفته میشود که در ساختار آن بعضی از آنها نایکنواختی هایی به طور عمدی و در فواصل معین،ایجاد شده باشد.فواصل منظم،در ابتدا ممکن…