بنگاه های کارافرین

بررسی و مستند سازی شیوه های بازاریابی و فروش بنگاههای کارافرین یا SME

هم اکنون افزون بر ۳۵۰ میلیون واحد صنعتی – تجاری با بیش از دو میلیارد نفر کارمند در جهان فعالیت می‌کنند که بیش از ۹۰ درصد آن‌ها را مؤسسات کوچک و متوسط تشکیل می­دهند. برخی کارشناسان معتقدند، توجه به بنگاه­های کوچک و متوسط (SMEs)، باعث رونق فضای کسب وکار و بهبود رقابت در بازار، همچنین،…