شیپ فایل تقسیمات سیاسی کشور

شیپ فایل تقسیمات سیاسی کشور (آخرین تغییرات سال ۹۲)

شیپ فایل تقسیمات سیاسی کشور همراه با آخرین تغییراتی که در سال ۱۳۹۲ اعمال شده است را برای استفاده در GIS با ورود به لینک داده شده می توانید دانلود کنید. با توجه به تغییرات صورت گرفته در مرزهای سیاسی برخی استانهای کشور در چند سال اخیر، لایه جغرافیایی آن نیز با تغییرات رو به…