تئوری صفحات و پوسته ها

ورق ها و پوسته ها (Plates And Shells) در صنعت کاربردهای فراوانی دارند و آشنایی با آنها و تنش های به وجود آمده در آنها بسیار حائز اهمیت است. در این تاپیک به برسی صفحات و پوسته ها خواهیم پرداخت و همچنین کسانیکه سئوالاتی درباره مفاهیم و یا مسائل این بخش دارند، میتوانند سئوالات خود…