کاربرد آنزیم در صنایع غذایی

کاربرد آنزیم در صنایع غذایی

در این مطلب کاربرد آنزیم در صنایع غذایی از جمله آنزیم آمیلاز در صنایع نشاسته توضیح داده می شود که با ورود به لینک داده شده می توانید به صورت کامل مطالعه کنید. بخشی از مطالب کاربرد آنزیم در صنایع غذایی مهمترین پلی‌ساکاریدی که در صنایع غذایی استفاده می‌شود، نشاسته است. تولید آنزیمی گلوکز با…

کاربرد آنزیم ها در صنایع روغن نباتی

کاربرد آنزیم ها در صنایع روغن نباتی

در سالهای اخیر، کاربرد آنزیم ها در صنایع روغن به دلیل مزایایی که این کاتالیزورهای بیولوژیکی دارند، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. این آنزیمها اختصاصی بوده، در درجه حرارتهای نسبتاً پایین واکنش های مربوطه را کاتالیز می کنند. این فاکتورها موجب سمت گیری تحقیقات و کاربردهای صنعتی آنزیم ها در فرآیندهای مختلف روغن ها…

گرمایش و سرمایش محصولات غذایی

سیستم های گرمایش و سرمایش محصولات غذایی

در کارخانه های فرآوری مواد غذایی، گرمایش و سرمایش مواد غذایی به وسیله تجهیزاتی که مبدل های حرارتی نامیده می شوند، صورت میگیرد . مبدل های حرارتی می توانند به دو دسته ی تماسی و غیر تماسی تقسیم شوند. همانطور که از نام آن ها پیداست در مبدل های حرارتی غیر تماسی ، محصول و…