محمدرضا کلهر

زندگی نامه استاد میرزا محمد رضا کلهر

میرزا محمدرضا،فرزندمحمدرحیم بیگی،درسال۱۲۴۵هجری قمری درکوهپایه های زاگرس حوالی جنوب کرمانشاه دیده به جهان گشود.پدرش سرداروسردسته ی سواره فوج کلهر وبرادرش نوروز علی بیگ در میان ایل قائم مقام پدر بود . ایام نوجوانی رضا بیگ به مقتضای ایلی وخانوادگی به آموختن فنون رزم ،تیراندازی وسواری گذشت ومردی قوی هیکل وخوش بنیه شد.اما دریکی ازدرگیری های…