توسعه صنعت گردشگری

پایان نامه مطالعه نقش راه و میزان سفر در توسعه صنعت گردشگری

پایان نامه مطالعه نقش راه و میزان سفر در توسعه صنعت گردشگری غرب کشور (مطالعه موردی سه استان همدان ،کردستان و کرمانشاه) که توسط نوشین تدین طهماسبی و به راهنمایی دکتر شاه بختی رستمی و مشاوره دکتر سید محمد سادات حسینی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم از دانشگاه آزاد اسلامی…

امنیت فضاهای عمومی

تأثیرحس امنیت فضاهای عمومی شهری برصنعت گردشگری

صنعت جهانگردی در سطح جهانی برای بیش از۲۰۰ میلیون نفر شغل ایجاد کرده و حدود۱۱ درصد از کل اشتغال جهانی را به خود اختصاص داده است. بدیهی است که با توسعه این صنعت به خصوص با پیش بینی هایی که UN WTO تا۲۰۱۰ و ۲۰۲۰انجام داده، آمارهای یاد شده نیز افزایش خواهند یافت و در…

بهبود صنعت گردشگری ودستیابی به صلح جهانی

ضرورت تغییر نگرش تئوریسن ها و شهرسازان به منظور بهبود صنعت گردشگری ودستیابی به صلح جهانی

در حال حاضر و با توجه به شرایط استراتژیک و ژئواستراتژیک کشورهای درحال توسعه بالاخص خاورمیانه سوی سکان حرکت سیطره جهانی به سمتی متمایل شده تا تفکرات و نگرش تصمیم گیران و تئوریسین ها و مهم تر ازهمه برنامه ریزان منطقه ای و شهرسازان بیش از تنازعات نظامی و سیاسی، به ارتباط و تعامل دو…

تجهیز محورهای ویژه گردشگری

تجهیز محورهای ویژه گردشگری روشی در بهسازی محیط شهری

تجهیز محورهای ویژه گردشگری روشی در بهسازی محیط شهری با تأکید ویژه بر جاذبه های گردشگری استان همدان امروزه صنعت توریسم و گردشگری از شاخه های مهم عرصه صنعت و تجارت در دنیا به شمار آمده و در صدر صنایع اشتغال زا بوده و باعث ایجاد تقاضا برای بسیاری از کالاها و خدمات در بازارهای…

فراغت در شهر

فراغت در شهر؛ بررسی موردی گذران اوقات فراغت در مجموعه ائل گؤلی شهر تبریز با تأکید بر پیک نیک شبانه

فراغت یکی از مهمترین شاخه های مطالعات انسان شناسی است. فراغت بخش مهمی از زندگی روزمره ی افراد را تشکیل می دهد. نظر به تنوع روزافزون فعالیت های فراغتی در شهر، انسان ها برای گذران اوقات فراغت خویش دست به انتخاب می زنند.این انتخاب آزادانه صورت نمی گیرد بلکه تابع عواملی است. سن، جنس ،…