جهش از سکوی مشترک در صنعت

جهش از سکوی مشترک در صنعت

مقدمه گذر از دوره‎های مختلف محصول‎گرایی و بازارگرایی و ظهور عصر فرا صنعتی که در آن دانش و اطلاعات محور اصلی حرکتهای بشری است، شرکتها و سازمانها را با چالش جدیدی مواجه ساخته است. بر این اساس مزیت رقابتی از آن شرکتها و سازمانهایی است که با تمرکز بر ارزش‎آفرینی و مشتری‎گرایی به توسعه و…