نیازهای گردشگری الکترونیک

بررسی ضرورت ها و نیازهای گردشگری الکترونیک در ایران

پروژه بررسی ضرورت ها و نیازهای گردشگری الکترونیک در ایران (تهران) توسط محبوبه ملک نیا و ابتهال زندی و نظارت کیانوش ذاکرحقیقی در شهریور ۱۳۹۱ تحت عنوان گزارش ۱۳۹ مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران تهیه شد که فایل PDF اون در ۵۰ صفحه از لینک داده شده قابل دانلود هستش: فهرست مطالب پروژه…