طرح تفصیلی شهر قم

طرح تفصیلی شهر قم | ضوابط نما و سیمای شهری قم

طرح تفصیلی شهر قم که شامل ضوابط و مقررات طرح می باشد به همراه ضوابط و مقررات ملاک عمل شهرداری قم و دستورالعمل و ضوابط نما و سیمای شهری قم را با ورود به لینک زیر می توانید دانلود کنید: طرح تفصیلی شهر قم شامل ضوابط و مقررات طرح رو به صورت PDF برای دانلود…