آیین نامه کاربری اراضی اطراف فرودگاه ها

آیین نامه کاربری اراضی اطراف فرودگاه ها

آیین نامه کاربری اراضی اطراف فرودگاه ها تحت عنوان نشریه شماره ۲۳۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سال ۱۳۸۰ تهیه شده است که به صورت PDF در ۱۸۰ صفحه و ۵ فصل از لینک زیر می توانید دانلود کنید. فهرست مطالب آیین نامه کاربری اراضی اطراف فرودگاه ها : فصل اول: کلیات مقدمه منابع…