شناسایی چهره از طریق یادگیری پایه های محلی بهینه

دانلود پایان نامه دکترای برق-مخابرات

یک تز دکترا با عنوان شناسایی چهره از طریق یادگیری پایه های محلی بهینه که توسط آقای دکتر مهرتاش تفضلی هرندی در اسفند سال ۱۳۸۷دفاع شده است را براتون آماده کرده ایم. این تز برای دریافت مدرک دکترای مهندسی برق در گرایش مخابرات ارایه و دفاع شده است. عنوان پایان نامه : شناسایی چهره از…