نواندیشان

دانلود مقاله نقش و کاربرد استعاره در طراحی معماری

راهبرد استعاری به خلاقیت معماری که ساختمان ها و مفاهیم را به عنوان چیز دیگری می انگارد تا به طراح امکان شناخت واقعی تری را اعطا کند، به روشی ساده و نظام مند مورد بررسی قرار گرفته است. این راهبرد یکی از متداول ترین راهبردها در سال های اخیر بوده است. در این گفتار سعی…