تعریف MBA

تعریف MBA

تعریف MBAدوره کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار که معادل Master of Business Administration) ) است به منظور پرورش مدیران کارآمد برای اداره سازمانهای اقتصادی – اجتماعی، تولیدی و خدماتی طراحی شده است. در واقع این رشته برای مهندسان و کارشناسانی که در حوزه تخصصی خود نیاز به مهارت های مدیرتی و کارآفرینی دارند طراحی…