نشریه دانش شهر

نشریه دانش شهر مجله ای هست که تقریباً ماهانه توسط مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران منتشر میشه و هر شماره اون یه مقاله و پژوهش درباره یه موضوع خاص هستش. شماره های جدید اضافه شد. عناوین شماره های مختلف نشریه دانش شهر : جهان شهرها و گروه اقتصادی G20 سیاه چاله ها و…