طراحی پارک پیاده راه خیام

مطالعه و طراحی پارک پیاده راه خیام در شهر قزوین

پروژه مطالعه و طراحی پارک پیاده راه خیام در شهر قزوین توسط مهندسین مشاور شهرسازی و معماری شهرآرا تهیه شده است. مطالعات پایه این پروژه را در ۱۱۶ صفحه به صورت PDF از لینک داده شده می توانید دانلود کنید. فهرست مطالب مطالعه و طراحی پارک پیاده راه خیام : موقعیت زمین پیاده راه محور…