سیر اندیشه ها در شهرسازی

کتاب سیر اندیشه ها در شهرسازی پاکزاد

خلاصه سه جلد کتاب سیر اندیشه های شهرسازی دکتر جهانشاه پاکزاد رو از لینک داده شده می تونید دانلود کنید جلد اول: از آرمان تا واقعیت جلد دوم: از کمیت تا کیفیت جلد سوم: از سیطره کمیت تا ارتقای کیفیت ۳,۶۶۵